פורווארד מגייסים

פורווארד מחברים בין מעסיקים למועמדים, ומובילים אותם עד לחתימת חוזה העסקה